.
.

VISION & VÄRDERINGAR

    MASTERSERVICE VERKAR FÖR EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS DÄR MAN TAR HAND OM VARANDRA 

.

.


Lojalitet
Att följa företagets ordningsregler
Att inte prata illa om företaget privat eller i sociala medier
Att ”ge och ta” i alla situationer när det gäller arbetsgivaren och arbetskamraterna
 
Pålitlighet
Att vara ärlig i alla situationer
Att utföra arbetet på bästa sätt och vid problem ta kontakt med sin arbetsledare för att lösa situationen.
Att passa tider, sköta om sin bil, personliga utrustning, verktyg mm.
Ordning och reda skapar trivsel hos alla, medarbetare, arbetsgivare och kunder.
 
Respekt
Respektera annorlunda hudfärg, annan sexuell läggning.
Möt andra så som du själv vill bli bemött.
Respektera olikheter hos varandra och hos våra kunder.
 
Förståelse
Ha förståelse för dina arbetskamrater vid livskriser, skilsmässa, dödsfall mm
Ha förståelse för våra kunder som har råkat ut för brand, vattenskada eller annat jobbigt. Det är känslomässigt påfrestande och det påverkar deras beteende.

Kunden skall få och möta den bästa kompetensen, flexibiliteten och personliga engagemanget som finns i vår bransch.