.


.

MASTERSERVICE 
Er partner vid sanering av fågelextremiteter

 

EN DUVA BLIR LÄTT FLER DUVOR..
Duvor och andra fåglar skapar ofta små samhällen på balkonger, vindar eller andra undanskymda ställen. De gillar att vara nära oss människor, då det är lätt att hitta föda och varma boplatser i vår närhet.Fåglarna smutsar ner och det blir lätt större ansamlingar. Fågelextrimiteter innehåller flera bakterier som är skadliga för hälsan. Avföringen är mycket frätande och kan skada din fastighet och ditt material.Fåglarna efterlämnar borester och kadaver vilket skapar luktproblem och drar till sig råttor och möss. Här kommer Masterservice in i bilden och avlägsnar effektivt avföring och andra rester, samt descinficerar grundligt, snabbt och effektivt!

 

Vi kommer gärna ut till er och ser hur vi bäst kan hjälpa er, kontakta oss enligt nedan.

.


.

KONTAKTA OSS IDAG

Vi är redo att hjälpa er, kontakta oss på 031-100 110
eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er

.


.


.


Masterservice AB

Ruskvädersgatan 20
418 34 Göteborg


TEL: 031 - 100 110
MAIL: info(@)masterserviceab.se

.
.


.

MASTERSERVICE


.

MASTERSERVICE ÄR SEDAN 2010 MEDLEM I BUSINESS REGION GBG


.