.


.

MASTERSERVICE 
Er partner vid sanering efter vatten- och avloppsskador
 
ETT SKYFALL KAN KOMMA ELLER ETT VATTENRÖR KAN SPRINGA LÄCK NÄR SOM HELST PÅ DYGNET..

Det krävs snabba åtgärder när en vattenskada inträffar. Skadorna kan annars bli ofantligt stora och mycket kostsamma, framförallt för försäkringsbolagen. Masterservice är snabbt på plats för att sätta igång nödvändiga åtgärder. Det kan vara vattensugning, klossa möbler, rivning av fuktskadat material och att sätta in effektiva torkåtgärder. Om åtgärderna drar ut på tiden är risken för mögelangrepp stor, och dålig lukt uppstår lätt. Är avlopp inblandade är det mycket viktigt med descinficering för att bakterierna inte ska frodas.
 

 

Vi kommer gärna ut till er och ser hur vi bäst kan hjälpa er, kontakta oss enligt nedan.

.


.

KONTAKTA OSS IDAG

Vi är redo att hjälpa er, kontakta oss på 031-100 110
eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er

.


.


.


Masterservice AB

Ruskvädersgatan 20
418 34 Göteborg


TEL: 031 - 100 110
MAIL: info(@)masterserviceab.se

.
.


.

MASTERSERVICE


.

MASTERSERVICE ÄR SEDAN 2010 MEDLEM I BUSINESS REGION GBG


.